• Ми в соцмережах

Проект: «Харківська громадська люстраційна палата»

Номінація: «Краща регіональна програма»


15 травня бізнес спільнота Харкова та громадянські активісти ініціювали відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Міндоходов Харківської області.
http://dozor.kharkov.ua/events/politics/1150714.html

22 травня, за процедурою розробленою активістами, відбулася публічна співбесіда, в якій прийняло участь 4 кандидати. Журі складалося з 11 представників бізнес асоціацій та представників громадськості. Процес співбесіди транслювався онлайн.

http://dozor.kharkov.ua/photo/1001294/1150954.html

http://dozor.kharkov.ua/events/politics/1150939.html

За основу превентивної люстрації кандидатів взято принцип трьох «П»: Професіоналізм, Патріотизм, Порядність.

Це був перший в Україні досвід з публічного висунення керівника територіального органу Міндоходов від бізнес спільноти.

За результатами конкурсу, Міністерству доходів і зборів (на той момент, зараз Державна фіскальна служба) був запропонований кандидат на пост начальника територіального органу в Харківській області. Відповідний лист було направлено Ігорю Білоусу. Копія листа була направлена​​: Петру Порошенко, Арсенію Яценюку, Ігор Балута (голові Харківської ОДА) та Єгору Соболєву (Люстраційний комітет).

1 серпня була створена Громадська комісія з кадрів при Державній фіскальній службі України, яка почала проводити конкурс на пости начальників територіальних органів. Це є суттєвою перемогою громадськості та першим кроком на шляху до відкритості та боротьби з корупцією в фіскальних органах. З 19 серпня 2014 року Рада з кадрових питань ДФС розпочала відбір кандидатів, які мають намір зайняти посади начальників головних управлінь та митниць в областях, м. Києві Державної фіскальної служби України. 22 серпня відбудеться співбесіда з кандидатом від громадськості Харківщини у ДФС.

У розвитку ініциативи та із врахуванням набутого досвіду прийнято рішення створення Харьківської громадської люстраційної палати.

Ціль проекту: активна участь громадськості у оновленні влади шляхом проведення превентивних люстраційних процедур та формування громадського кадрового резерву.

Завдання:

  1. Лобіювання прийняття закону про люстрацію (очищення влади).
  2. Розробка прозорої та публічної методики превентивної люстрації.
  3. Підготовка публічного кадрового резерву для подолання кадрового вакууму.

http://dozor.kharkov.ua/events/politics/1151139.html

  1. Лобіювання прийняття нового Закону України «Про державну службу».
  2. Реформування державного управління та подолання корупції у цій сфері.

Що зроблено.

Розроблена методика превентивної люстрації.

Підготовлені документи для створення Харківської люстраційної палата (ХГЛП) на осніві принципа коаліціювання:

-         Меморандум

-         Положення (додається)

-         Люстраційна заява.

Учасниками ХГЛП висловили бажання стати вже біля 30 громадських об’єднань.

  Наша ініціатива і методика можуть масштабуватися у інших регіонах.

З 1 вересня ХГЛП починає свою діяльність.

Інші посилання:

http://lb.ua/news/2014/08/06/275310_obshchestvennost_harkova_nedovolna.html

http://dozor.kharkov.ua/events/politics/1153091.html

http://dozor.kharkov.ua/news/politics/1153074.html

http://uacrisis.org/ru/kharkiv-activists-civil-society-must-stay-engaged-lustration/

 

 

 

 

Затверджено:

Рішенням Загальних

зборів Учасників

Протокол № 1 від «__» серпня 2014 р.

 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про Харківську громадську

люстраційну палату

 м. Харків 2014 р.

 

І. СТАТУС, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І

ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЛЮСТРАЦІЙНОЇ

ПАЛАТИ

 

1.1. Статус ХГЛП

1.1.1. Харківська громадська люстраційна палата є неполітичним, неформалізованим об’єднанням інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, професійних асоціацій, професійних спілок, релігійних організацій, національно-етнічних спільнот, недержавних засобів масової інформації) м. Харкова та Харківської області.

1.1.2. ХГЛП є відкритою для участі всіх зацікавлених інститутів громадянського суспільства м. Харкова та Харківської області, зазначених у пункті 1.1.1. цього Положення.

1.1.3. Будь-який інститут громадянського суспільства стає Учасником ХГЛП з моменту підписання його уповноваженим представником Меморандуму про створення ХГЛП.

1.1.4. Повноваження ХГЛП поширюються на осіб, що займають чи претендують на зайняття посад в органах публічної влади (органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах), а також у підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше; осіб, що включені до виборчих списків політичних партій на виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад, або яких висунуто кандидатами у народні депутати України, кандидатами у депутати місцевих рад чи на посаду сільського, селищного, міського голови, перелік яких затверджується Загальними зборами Учасників ХГЛП та підлягає оприлюдненню на офіційному сайті ХГЛП та в Харківських регіональних друкованих засобах масової інформації.

1.1.5. Правовою основою діяльності ХГЛП є Конституція України, Закони України «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» а також законодавство України про люстрацію.

 

1.2. Цілі ХГЛП

1.2.1. Формування патріотичної, порядної та професійної публічної влади Харківщини шляхом якісного оновлення її персонального складу за активної участі громадянського суспільства та під постійно-діючим громадським контролем.

1.2.2. Усебічне сприяння всіма можливими легальними засобами формуванню патріотичної, порядної та професійної публічної влади в Україні загалом, шляхом якісного оновлення її персонального складу через застосування державних та громадських люстраційних процедур.

1.2.3. Консолідація зусиль та координація дій інститутів громадянського суспільства у проведенні громадської люстрації органів публічної влади, у тому числі – відсторонення від посад в органах публічної влади осіб, які скомпрометували себе своїми протиправними, антидемократичними діями та рішеннями.

1.2.4. Вироблення чітких критеріїв та дієвих процедур здійснення громадської люстрації органів публічної влади та їх посадових осіб та їх безумовне дотримання у процесі проведення громадських люстраційних процедур.

1.2.5. Установлення тісної взаємодії та координація діяльності з органами громадської люстрації в Автономній Республіці Крим, у кожній з областей України та у містах Києві і Севастополі. Надання організаційної, методичної, юридичної та іншої допомоги інститутам громадської люстрації в інших регіонах України.

 

1.3. Завдання ХГЛП

1.3.1. Надання фахової допомоги у доопрацюванні проектів Законів України «Про Люстрацію», зареєстрованих у Верховній Раді України, та забезпечення широкої громадської підтримки термінового ухвалення доопрацьованого та узгодженого законопроекту.

1.3.2. Постійне сприяння діяльності спеціального державного органу люстрації, утворення якого передбачено Законом України «Про люстрацію» – у разі його утворення.

1.3.3. Вироблення та затвердження чітких критеріїв та дієвих механізмів проведення «індивідуальної громадської люстраційної процедури» – усунення з посад посадових осіб органів публічної влади, підприємств, установ та організацій м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, які скомпрометували себе своїми антидемократичними, протиправними, корупційними діями та рішеннями.

1.3.4. Вироблення та затвердження чітких критеріїв та дієвих механізмів проведення «превентивної громадської люстраційної процедури» – недопущення призначення на посади в  органах публічної влади, у підприємствах, установах та організаціях м. Харкова і Харківської області підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, осіб які не відповідають критерію «П.П.П.» (патріотизм, професіоналізм, порядність).

1.3.5. Здійснення постійного громадського контролю за формуванням персонального складу органів публічної влади, керівників підприємств, установ та організацій м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше; використання всіх можливих легальних механізмів недопущення призначення на посади в цих органах, підприємствах, установах, організаціях осіб, які не відповідають критерію «П.П.П.» (патріотизм, професіоналізм, порядність).

1.3.6.  Здійснення постійного громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, підприємств, установ та організацій м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше; використання всіх можливих легальних механізмів усунення з посад та недопущення призначення на посади в цих органах, підприємствах, установах, організаціях конкретних посадових осіб, які скомпрометували себе своїми антидемократичними, протиправними діями та рішеннями.

1.3.7. Надання Люстраційного висновку щодо осіб, які займають посади в органах публічної влади, підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, чи претендують на зайняття цих посад.

Люстраційний висновок – це остаточне рішення Журі ХГЛП щодо відповідності конкретної особи критерію «П.П.П.» (патріотизм, професіоналізм, порядність) та можливості/неможливості зайняття нею посад в органах публічної влади, підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких становить 10% і більше, яке ухвалюється на основі максимально об’єктивної, незалежної та публічної оцінки інформації про цю особу.

Термін дії Люстраційного висновку – 1 (один) рік з моменту його ухвалення або з моменту призначення особи на відповідну посаду.

Дія Люстраційного висновку припиняється достроково у випадку ініціювання щодо особи, щодо якої його надано, нової громадської люстраційної процедури, у порядку, встановленому цим Положенням.

 

1.3.8. Надання громадського імунітету особам, які за результатами проведеної ХГЛП громадської люстраційної процедури визнані придатними та гідними для зайняття посад в органах публічної влади, у підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше.

Громадський імунітет – це всебічний юридичний, громадський та інформаційний захист від будь-яких протиправних, недемократичних дій чи рішень з боку будь-яких суб’єктів та широка громадська підтримка осіб, які за результатами громадської люстраційної процедури визнані придатними та гідними для зайняття відповідних посад в органах публічної влади, у підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області.

Термін дії громадського імунітету – 1 (один) рік з моменту отримання Люстраційного висновку або призначення особи на відповідну посаду.

Дія громадського імунітету припиняється достроково у випадку ініціювання щодо особи, якій його надано, нової громадської люстраційної процедури, у порядку, встановленому цим Положенням.

1.3.9. Формування публічного кадрового резерву осіб, які за результатами проведеної ХГЛП громадської люстраційної процедури визнані придатними для публічної служби.

Публічний кадровий резерв – це відкрита база даних, яка включає в себе Люстраційний висновок про кожного кандидата та заповнену ним особисто Люстраційну заяву. Публічний кадровий резерв розміщується на офіційному сайті ХГЛП.

1.3.10. Надання особам, що перебувають у кадровому резерві ХГЛП рекомендацій ХГЛП та широкої громадської підтримки у процесі офіційних процедур відбору кандидатів для заняття посад в органах публічної влади, підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше.

 

1.4. Принципи організації та діяльності ХГЛП

1.4.1. ХГЛП організована на засадах вільної участі в її діяльності всіх інститутів громадянського суспільства м. Харкова та Харківської області, зазначених у п. 1.1.1. цього Положення, незалежно від їх цілей, спрямованості, організаційно-правової форми та юридичної формалізації їх статусу.

1.4.2. Діяльність ХГЛП здійснюється на засадах верховенства права; патріотизму; поваги прав, свобод та законних інтересів людини; гласності, прозорості та відкритості; колегіальності та демократизму у виробленні та ухваленні рішень; рівноправності учасників; постійності ротації персонального складу робочих органів ХГЛП; громадської відповідальності; об’єктивності та виваженості у прийнятті рішень.

 

ІІ. УЧАСНИКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЛЮСТРАЦІЙНОЇ ПАЛАТИ

2.1. Засновниками ХГЛП є інститути громадянського суспільства м. Харкова та Харківської області, що  підписали Меморандум про створення ХГЛП.

2.2. Учасниками ХГЛП є Засновники ХГЛП та інститути громадянського суспільства, зазначені у п.1.1.1., що приєдналися до ХГЛП шляхом наступного підписання  Меморандуму про створення ХГЛП, та які розділяють цілі, завдання та принципи, зазначені у цьому Положенні.

Інтереси Учасника в ХГЛП представляє його Постійний представник, повноваження якого має бути підтверджено в порядку, визначеному Статутом (Положенням) відповідного інституту громадянського суспільства.

2.3. Учасник ХГЛП має право:

– брати участь з правом вирішального голосу у роботі Загальних зборів учасників ХГЛП;

– брати участь з правом вирішального голосу в засіданнях робочих органів ХГЛП, до складу яких його обрано;

– брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших робочих органів ХГЛП;

– ініціювати розгляд ХГЛП і робочими органами ХГЛП питань, що відносяться до сфери діяльності ХГЛП;

– ініціювати застосування процедур індивідуальної та превентивної громадської люстрації;

– вносити на розгляд Загальних зборів учасників ХГЛП кандидатури до складу робочих органів ХГЛП;

– ініціювати процедуру виключення зі складу ХГЛП Учасників, які порушують принципи, цілі та завдання ХГЛП, що закріплені у цьому Положенні.

2.4. Повноваження Учасника ХГЛП, який порушує принципи, цілі та завдання ХГЛП, що закріплені у цьому Положенні, може бути призупинено за одноголосним рішенням Координаційної ради ХГЛП.

2.5. Учасника ХГЛП, повноваження якого призупинено рішенням Координаційної ради, може бути виключено зі складу ХГЛП рішенням Загальних зборів Учасників ХГЛП. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА РОБОЧІ ОРГАНИ

ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЛЮСТРАЦІЙНОЇ ПАЛАТИ

3.1. Загальні збори Учасників ХГЛП.

3.1.1. Загальні збори Учасників ХГЛП є вищим керівним органом ХГЛП.

3.1.2. Загальні збори Учасників ХГЛП скликаються не рідше одного разу на 3 місяці.

3.1.3. Загальні збори Учасників ХГЛП є повноважними за умови присутності на них більше 50% Постійних представників Учасників ХГЛП.

 3.1.4. До повноважень Загальних зборів Учасників ХГЛП належать:

– Затвердження Положення про ХГЛП;

– Формування персонального складу Координаційної ради ХГЛП, Постійних комісій ХГЛП, Журі ХГЛП;

– Заслуховування звіту про діяльність Координаційної ради ХГЛП, Постійних комісій ХГЛП, Журі ХГЛП;

– Затвердження переліку посад в органах публічної влади, підприємствах, установах, організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, перебування на яких чи зайняття яких можливе лише за наявності Люстраційного висновку ХГЛП;

– Затвердження переліку конкретних посадових осіб, які підлягають процедурі індивідуальної громадської люстрації;

– Прийняття рішення про виключення зі складу Учасників ХГЛП Учасника, у випадках, передбачених цим Положенням.

3.1.5. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх Постійних представників Учасників ХГЛП, за виключенням випадків, передбачених цим Положенням.

 

3.2. Координаційна рада ХГЛП.

3.2.1. Координаційна рада ХГЛП є постійно діючим координаційним робочим органом ХГЛП.

3.2.2. До складу Координаційної ради ХГЛП входять 11 (одинадцять) Постійних представників Учасників ХГЛП. Ротація персонального складу Координаційної ради ХГЛП здійснюється кожні 6 (шість) місяців шляхом його зміни (перезатвердження) Загальними зборами Учасників ХГЛП.

3.2.3. Засідання Координаційної ради ХГЛП є повноважним за умови присутності не менше 9 членів Координаційної ради ХГЛП.

3.2.4. До повноважень Координаційної ради ХГЛП належать:

– скликання Загальних зборів Учасників ХГЛП, затвердження проекту їх порядку денного;

– підготовка та внесення на розгляд Загальних зборів Учасників ХГЛП пропозицій щодо кандидатур до складу робочих органів ХГЛП;

– координація дій робочих органів ХГЛП;

– координація процедур індивідуальної та превентивної громадської люстрації;

– скликання засідання Журі ХГЛП;

– розміщення інформації про діяльність ХГЛП, про початок процедур індивідуальної та превентивної громадської люстрації та про прийняті ХГЛП та її робочими органами рішення на офіційному сайті ХГЛП;

– оприлюднення інформації про діяльність ХГЛП та про прийняті ХГЛП рішення в місцевих та регіональних засобах масової інформації;

– проведення прес-конференцій, «круглих столів», конференцій з питань діяльності ХГЛП та її органів;

– ініціювання застосування процедур індивідуальної та превентивної громадської люстрації;

– призупинення повноважень Учасника ХГЛП;

– установлення та підтримання зв’язків з органами громадської люстрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3.2.5. Рішення Координаційної Ради ХГЛП вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш, як 2/3 від присутніх на її засіданні членів. Рішення про призупинення повноважень Учасника ХГЛП приймається Координаційною радою ХГЛП одноголосно, при цьому член Координаційної ради – Постійний представник Учасника, повноваження якого призупиняються, участі в голосуванні не бере.

 

3.3. Постійні комісії ХГЛП.

3.3.1. Постійні комісії ХГЛП є постійно діючими робочими органами ХГЛП, до складу якого входить не менш, як 3 Постійних представника Учасників ХГЛП.

3.3.2. Постійні комісії ХГЛП можуть утворюватися за галузевим та функціональним принципом.

3.3.3. Перелік, назви та персональний склад Постійних комісій ХГЛП затверджуються Загальними зборами Учасників ХГЛП. Ротація персонального складу Постійних комісій ХГЛП здійснюється кожні 6 (шість) місяців шляхом його зміни (перезатвердження) Загальними зборами Учасників ХГЛП.

3.3.4. До повноважень Постійних комісій ХГЛП належать:

– підготовка та внесення на розгляд Загальних зборів учасників ХГЛП пропозицій щодо кандидатур до Палати експертів ХГЛП та Арбітрів Журі ХГЛП;

– визначення конкретного переліку посад в органах публічної влади відповідної галузі, зайняття яких чи перебування на яких здійснюється з обов’язковим застосуванням процедур індивідуальної чи превентивної громадської люстрації;

– прийняття від інститутів громадянського суспільства та від окремих громадян інформації щодо осіб, які, на їхню думку, не мають права обіймати посади в органах публічної влади, на підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, та щодо яких необхідно провести процедури індивідуальної чи превентивної громадської люстрації;

– складання відкритого публічного списку конкретних посадових осіб у відповідній галузі, які в обов’язковому порядку підлягають процедурі індивідуальної громадської люстрації;

– ініціювання застосування процедури індивідуальної чи превентивної громадської люстрації щодо конкретної посадової особи, чи особи, яка претендує на заняття посади в органі публічної влади, підприємстві, установі організації;

– направлення особам, внесеним до відкритого публічного списку осіб, що підлягають процедурі індивідуальної громадської люстрації, чи щодо яких ініційовано проведення громадської люстраційної процедури пропозиції ХГЛП заповнити Люстраційну заяву і пройти процедуру індивідуальної чи превентивної громадської люстрації;

– збір, перевірка, зберігання та оприлюднення інформації, яка може свідчити про протиправну діяльність осіб, щодо яких ініційовано процедуру індивідуальної чи превентивної громадської люстрації;

– направлення інформаційних запитів до органів публічної влади, архівних установ, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

– перевірка інформації, зазначеній в Люстраційній заяві особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації кандидата;

– підготовка попереднього висновку щодо особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації та внесення його на розгляд Журі ХГЛП;

– оприлюднення інформації про осіб, що перебувають на службі в органах публічної влади, підприємствах, установах та організаціях м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності у яких  становить 10% і більше, включені до виборчих списків політичних партій на виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад, або яких висунуто кандидатами у народні депутати України, кандидатами у депутати місцевих рад чи на посаду сільського, селищного, міського голови, які відмовилися пройти процедуру індивідуальної чи превентивної громадської люстрації

– у разі отримання інформації, що свідчить про вчинення певною особою кримінально-карного діяння чи корупційного правопорушення – її офіційне направлення до відповідних правоохоронних органів.

3.3.5. Рішення Постійної комісії ХГЛП вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів від її персонального складу.

 

3.4. Палата експертів ХГЛП.

3.4.1. Палата експертів ХГЛП – це допоміжний орган ХГЛП, який складається з експертів, включених до складу Палати експертів у порядку, встановленому цим Положенням.

3.4.2. Палата експертів ХГЛП формується з числа експертів (визнаних громадськістю фахівців у відповідній галузі (сфері)) – за пропозиціями Координаційної ради ХГЛП, Постійних комісій ХГЛП та шляхом самовисування.

3.4.3. Визнання особи експертом ХГЛП здійснюється Координаційною радою ХГЛП шляхом ухвалення відповідного рішення. Інформація про експертів ХГЛП включається до публічного Реєстру експертів ХГЛП та оприлюднюється на офіційному сайті ХГЛП.

3.4.4. Експертний висновок щодо можливості перебування особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації, на відповідній посаді в органі публічної влади, підприємстві, установі, організації м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, готується Експертною групою у кількості не менш 3 осіб, персональний склад якої визначається Палатою експертів ХГЛП та затверджується Координаційною радою ХГЛП.

3.4.5. Експертна група за результатами фахового аналізу зібраної Постійною комісією ХГЛП інформації надає експертний висновок щодо можливості перебування особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації, на відповідній посаді в органі публічної влади, підприємстві, установі, організації м. Харкова та Харківської області, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, та вносить його на розгляд Журі ХГЛП.

 

3.5. Журі ХГЛП

3.5.1. Журі ХГЛП є органом, який безпосередньо здійснює процедуру індивідуальної чи превентивної громадської люстрації.

3.5.2. Журі ХГЛП складається з 12 (дванадцяти) Арбітрів, які призначаються Загальними зборами Учасників ХГЛП за пропозицією Координаційної ради ХГЛП та Постійних комісій ХГЛП.

3.5.3. Арбітром Журі ХГЛП може бути громадянин України, який досяг 25-річного віку, та відповідає таким вимогам:

а) не має судимості;

б) займається громадською діяльністю;

в) користується суспільним авторитетом та довірою громадськості;

г) не перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави;

д) не перебуває на службі в органах публічної влади;

е) не є членом політичної партії;

є) не притягався до відповідальності за корупційні правопорушення;

ж) не брав участі у корупційних правопорушеннях (використання службового становища, хабарництво, відмивання коштів та інше);

з) не брав участі у перешкоджанні громадянам України реалізовувати своє конституційне право на мирні масові заходи;

и) стиль (спосіб) життя його особисто та членів його сім’ї відповідає задекларованим доходам;

і) відповідає люстраційним критеріям, визначеним у Люстраційній заяві.

3.5.4. Формою роботи Журі ХГЛП є його засідання, у якому беруть участь усі 12 Арбітрів. Засідання Журі ХГЛП скликається Координаційною Радою ХГЛП не рідше 1 (одного) разу на місяць.

Журі ХГЛП за результатами проведеної індивідуальної чи превентивної громадської люстраційної процедури, у порядку, встановленому цим Положенням, ухвалює Люстраційний висновок.

3.5.5. Люстраційний висновок Журі ХГЛП ухвалюється усіма Арбітрами одноголосно.

3.5.6. Засідання Журі ХГЛП та ухвалення Люстраційного висновку проводиться відкрито, за участі засобів масової інформації та з трансляцією в он-лайн режимі.

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА

ПРЕВЕНТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЛЮСТРАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ

ХАРКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ЛЮСТРАЦІЙНОЮ ПАЛАТОЮ

4.1. Індивідуальна громадська люстраційна процедура.

4.1.1. Ініціатором застосування процедури індивідуальної громадської люстрації може виступати:

а) Учасник ХГЛП;

б) Координаційна рада ХГЛП;

в) Постійна комісія ХГЛП;

г) посадова особа органу публічної влади, підприємства, установи, організації частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, яка виявила бажання добровільно пройти процедуру індивідуальної громадської люстрації;

д) посадова особа органу публічної влади, підприємства, установи, організації державної чи комунальної форм власності, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, яка за результатами індивідуальної чи превентивної громадської люстраційної процедури визнана придатною до зайняття відповідної посади – щодо осіб, що перебувають у її підпорядкуванні.

4.1.2. Ініціатор процесу індивідуальної громадської люстрації подає до Координаційної ради ХГЛП заяву довільної форми про ініціювання відповідної процедури, у якій обов’язково зазначаються:

– прізвище, ім’я та по-батькові особи, щодо якої ініціюється процедура індивідуальної люстрації;

– точне найменування посади у органі публічної влади, на підприємстві, установі, організації, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, яку займає (посідає) особа, щодо якої ініціюється процедура індивідуальної люстрації;

– точна поштова адреса, робочі телефони, e-mail особи, щодо якої ініціюється процедура індивідуальної люстрації;

– наявна у розпорядженні ініціатора процедури індивідуальної громадської люстрації, інформація про особу, щодо якої ініціюється процедура індивідуальної громадської люстрації, яка може бути використана у процесі процедури індивідуальної громадської люстрації.

4.1.3. Координаційна рада ХГЛП не пізніше, як на 5-й день з дня отримання заяви про ініціювання процедури індивідуальної люстрації на своєму засіданні приймає рішення про відкриття процедури індивідуальної громадської люстрації чи про відмову у її відкритті.

Підставами для відмови у відкритті процедури індивідуальної громадської люстрації можуть бути виключно такі:

– особа, щодо якої ініційовано процедуру індивідуальної громадської люстрації, не належить до кола осіб, які підлягають індивідуальній громадській люстрації;

– особа, щодо якої ініційовано процедуру індивідуальної громадської люстрації, звільнилася зі служби в органах державної влади чи місцевого самоврядування, на підприємстві, установі, організації, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше.

Інформація про відкриття процедури індивідуальної громадської люстрації щодо конкретної посадової особи оприлюднюється на офіційному сайті ХГЛП та у місцевих і регіональних засобах масової інформації.

4.1.4. Координаційна рада ХГЛП не пізніше, як на 3-й день з дня прийняття рішення про відкриття процедури індивідуальної громадської люстрації, оформлює Люстраційну справу, до якої підшиваються усі документи, та направляє її до відповідної галузевої Постійної комісії ХГЛП.

4.1.5. Постійна комісія ХГЛП не пізніше, як на 3-й день з дня отримання рішення Координаційної ради ХГЛП про відкриття процедури індивідуальної громадської люстрації та Люстраційної справи, письмово інформує про це особу, щодо якої відкрито процедуру індивідуальної громадської люстрації, та пропонує їй особисто протягом 10-ти днів заповнити та передати ХГЛП Люстраційну заяву, Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», а також власноручно складену автобіографію.

4.1.6. Постійна комісія ХГЛП протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Люстраційної справи організовує збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про особу, щодо якої відкрито відповідну процедуру, діючи в межах чинного законодавства України про захист персональних даних та з дотриманням принципів, закріплених цим Положенням.

Усі зацікавлені громадяни, засоби масової інформації, інші інститути громадянського суспільства, можуть подавати до Координаційної ради чи до Постійної комісії ХГЛП будь-яку наявну у них інформацію про особу, щодо якої розпочато процедуру люстрації.

Усі отриманні Постійною комісією ХГЛП та іншими органами ХГЛП документи підшиваються до Люстраційної справи.

4.1.7. Постійна комісія ХГЛП не пізніше 30-го дня з дня отримання Люстраційної справи за результатами аналізу зібраної інформації про особу, щодо якої відкрито процедуру індивідуальної громадської люстрації, ухвалює Попередній висновок щодо можливості/неможливості цієї особи займати відповідну посаду в органі публічної влади, на підприємствах, установах, організаціях, частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, та передає Люстраційну справу Координаційній раді ХГЛП.

4.1.8. Координаційна рада ХГЛП не пізніш, як на 3-й (третій) день з дня отримання Люстраційної справи передає її Експертній групі ХГЛП.

4.1.9. Експертна група ХГЛП протягом 5-ти днів на основі експертного аналізу матеріалів Люстраційної справи готує Експертний висновок щодо можливості перебування особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної громадської люстрації, на відповідній посаді в органі публічної влади, підприємстві, установі, організації та передає Люстраційну справу до Координаційної ради ХГЛП.

4.1.10. Координаційна рада ХГЛП не пізніш, як на 3-й (третій) день з дня отримання Люстраційної справи передає її до Журі ХГЛП.

4.1.11. Журі ХГЛП не пізніше як на 5-й (п’ятий) день з дня отримання Люстраційної справи, розглядає її на своєму засіданні та ухвалює Люстраційний висновок щодо можливості/неможливості особи займати відповідну посаду в органах публічної влади, підприємствах, установах, організаціях.

На засіданні Журі ХГЛП може бути присутня особа, щодо якої здійснюється процедура індивідуальної громадської люстрації – за іі власною ініціативою або за запрошенням Журі ХГЛП, а у разі необхідності уточнення та перевірки інформації, що міститься у Люстраційній справі – особи, які подали цю інформацію – на запрошення Журі ХГЛП, засоби масової інформації.

4.1.12. При ухваленні Люстраційного висновку, за рішенням Журі ХГЛП може бути проведено добровільну та публічну перевірку особи, щодо якої здійснюється процедура індивідуальної громадської люстрації, на приладі Поліграф. Перевірка здійснюється сертифікованими спеціалістами, виключно за уніфікованою процедурою та за попередньо затвердженим Координаційною радою ХГЛП колу питань, зміст яких визначається цілями та завданням громадської люстраційної процедури.

4.1.13. Люстраційний висновок Журі ХГЛП оприлюднюється на офіційному сайті ХГЛП у день його ухвалення.

4.1.14. Люстраційна справа індивідуальної громадської люстрації зберігається в ХГЛП протягом 5-ти (п’яти) років.

 

4.2. Превентивна громадська люстраційна процедура.

4.2.1. Ініціатором застосування процедури превентивної громадської люстрації може виступати:

а) Учасник ХГЛП;

б) Координаційна рада ХГЛП;

в) Постійна комісія ХГЛП;

г) особа, яка претендує на зайняття посади в органі публічної влади, підприємстві, установі, організації частка державної чи комунальної власності в яких становить 10% та більше, та виявила бажання добровільно пройти процедуру превентивної громадської люстрації;

д) особа, яка бажає бути включеною до публічного кадрового резерву ХГЛП.

4.2.2. Ініціатор процесу превентивної громадської люстрації подає до Координаційної ради ХГЛП заяву довільної форми про ініціювання відповідної процедури, у якій обов’язково зазначаються:

– прізвище, ім’я та по-батькові особи, щодо якої ініціюється процедура превентивної громадської люстрації;

– точна поштова адреса, контактні телефони, e-mail особи, щодо якої ініціюється процедура превентивної громадської люстрації;

– наявна у розпорядженні ініціатора процедури превентивної громадської люстрації, інформація про особу, щодо якої ініціюється ця процедура та яка може бути використана у процесі її здійснення.

4.2.3. Координаційна рада ХГЛП не пізніше, як на 5-й день з дня отримання заяви про ініціювання процедури превентивної громадської люстрації на своєму засіданні приймає рішення про відкриття відповідної процедури.

Інформація про відкриття процедури превентивної громадської люстрації оприлюднюється на офіційному сайті ХГЛП та у місцевих і регіональних засобах масової інформації.

4.2.4. Координаційна рада ХГЛП не пізніше, як на 3-й день з дня прийняття рішення про відкриття процедури превентивної громадської люстрації, оформлює Люстраційну справу, до якої підшиваються усі документи, та направляє її до відповідної галузевої Постійної комісії ХГЛП.

4.2.5. Постійна комісія ХГЛП не пізніше, як на 3-й день з дня отримання рішення Координаційної ради ХГЛП про відкриття процедури індивідуальної громадської люстрації та Люстраційної справи, письмово інформує про це особу, щодо якої відкрито процедуру індивідуальної громадської люстрації, та пропонує їй особисто протягом 10-ти днів заповнити та передати ХГЛП Люстраційну заяву, Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», а також власноручно складену автобіографію.

4.2.6. Постійна комісія ХГЛП протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Люстраційної справи організовує збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про особу, щодо якої відкрито відповідну процедуру, діючи в межах чинного законодавства України про захист персональних даних та з дотриманням принципів, закріплених цим Положенням.

Усі зацікавлені громадяни, засоби масової інформації, інші інститути громадянського суспільства, можуть подавати до Координаційної ради чи до Постійної комісії ХГЛП будь-яку наявну у них інформацію про особу, щодо якої розпочато процедуру люстрації.

Усі отриманні Постійною комісією ХГЛП та іншими органами ХГЛП документи підшиваються до Люстраційної справи.

4.2.7. Постійна комісія ХГЛП не пізніше 30-го дня з дня отримання Люстраційної справи за результатами аналізу зібраної інформації про особу, щодо якої відкрито процедуру превентивної громадської люстрації, ухвалює Попередній висновок щодо можливості/неможливості цієї особи займати відповідну посаду в органі публічної влади, на підприємствах, установах, організаціях, чи бути включеною до публічного кадрового резерву ХГЛП, та передає Люстраційну справу Координаційній раді ХГЛП.

4.2.8. Координаційна рада ХГЛП не пізніш, як на 3-й (третій) день з дня отримання Люстраційної справи передає її Експертній групі ХГЛП.

4.2.9. Експертна група ХГЛП протягом 5-ти днів на основі експертного аналізу матеріалів Люстраційної справи готує Експертний висновок щодо можливості зайняття особи, щодо якої проводиться процедура превентивної громадської люстрації, відповідної посади в органі публічної влади, підприємстві, установі, організації та передає Люстраційну справу до Координаційної ради ХГЛП.

4.2.10. Координаційна рада ХГЛП не пізніш, як на 3-й (третій) день з дня отримання Люстраційної справи передає її до Журі ХГЛП.

4.2.11. Журі ХГЛП не пізніше як на 5-й (п’ятий) день з дня отримання Люстраційної справи, розглядає її на своєму засіданні та ухвалює Люстраційний висновок щодо можливості/неможливості особи претендувати на зайняття відповідної посади в органах публічної влади, підприємствах, установах, організаціях.

На засіданні Журі ХГЛП може бути присутня особа, щодо якої здійснюється процедура превентивної громадської люстрації – за іі власною ініціативою або за запрошенням Журі ХГЛП, а у разі необхідності уточнення та перевірки інформації, що міститься у Люстраційній справі – особи, які подали цю інформацію – на запрошення Журі ХГЛП, засоби масової інформації.

4.2.12. При ухваленні Люстраційного висновку, за рішенням Журі ХГЛП може бути проведено добровільну та публічну перевірку особи, щодо якої здійснюється процедура превентивної громадської люстрації, на приладі Поліграф. Перевірка здійснюється сертифікованими спеціалістами, виключно за уніфікованою процедурою та за попередньо затвердженим Координаційною радою ХГЛП колу питань, зміст яких визначається цілями та завданням громадської люстраційної процедури.

4.2.13. Люстраційний висновок Журі ХГЛП оприлюднюється на офіційному сайті ХГЛП у день його ухвалення.

4.2.14. Люстраційна справа превентивної громадської люстрації зберігається в ХГЛП протягом 1-го (одного) року.

 

4.3. Критерії ухвалення Люстраційного висновку.             

4.3.1. Люстраційний висновок ухвалюється Журі ХГЛП шляхом максимально об’єктивної, незалежної, публічної оцінки особи, щодо якої здійснюється процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації.

4.3.2. При ухваленні Люстраційного висновку оцінюється така інформація:

1) фактичний майновий стан особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації та членів її сім’ї: (житлова, комерційна, виробнича та інша нерухомість, земельні ділянки, частки в статутному капіталі підприємств (у т.ч. – оформлені на афілійованих осіб, у т.ч. – з іноземною участю, у тому числі – за кордоном; транспортні засоби; навчання її особисто чи її дітей у навчальних закладах за кордоном тощо) та його відповідність задекларованим доходам;

2) відповідність стилю (способу) життя особи, щодо якої проводиться процедура індивідуальної чи превентивної громадської люстрації та членів її сім’ї задекларованим доходам; фактичні (реальні) витрати за останні 3 роки;

3) достовірність інформації, зазначеної у Люстраційній заяві; 

4) членство в КПРС;

5) співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ (у т.ч. – у формі негласного агента або таємного штатного працівника за винятком випадків розслідування злочинів відповідно до законодавства);

6) членство у політичних партіях України, починаючи з 1991 року і по теперішній час;

7) наявність іноземного громадянства (підданства);

8) наявність судимості (у т.ч. – погашеної або знятої);

9) участь у прийнятті та/або реалізації рішень органів публічної влади, спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту в період з 20 листопада 2013 року по теперішній час;

10) організація та/або участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність (у т.ч. – шляхом затримань і арештів, порушення кримінальних проваджень, проведення слідчих та оперативних дій, примушення до відчуження майна, псування або знищення майна);

11) публічне схвалення (у т.ч. – у засобах масової інформації, соціальних мережах, під час публічних виступів) не правових, насильницьких дій щодо учасників масових акцій протесту в період з 20 листопада 2013 року по теперішній час;

12) діяльність чи бездіяльність, що призвела до порушення прав людини та основоположних свобод, закріплених Конституцією та законодавством України, міжнародними актами у сфері прав людини;

13) участь у прийнятті та/або реалізації рішень органів публічної влади, спрямованих на порушення прав та свобод людини;

14) участь у прийнятті та/або реалізації рішень органів публічної влади у процесі здійснення ними регуляторних, контрольно-наглядових, судових функцій, спрямованих на не правове посягання на права й законні інтереси суб’єктів підприємницької діяльності, рейдерське захоплення власності (у т.ч. – шляхом ухвалення упереджених судових рішень, у т.ч. – з використанням завідомо недостовірної доказової бази, у т.ч. – з використанням «замовних» експертних висновків експертних установ та окремих експертів);

15) участь у будь-яких корупційних діях, як це визначено законодавством України про засади запобігання та протидії корупції, отримання чи участь в отриманні/наданні  хабарів;

16) участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

17) участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності та державного суверенітету України;

18) участь у будь-якій формі у діях (у т.ч. – публічні заклики, у т.ч. – поширені через соціальні мережі) спрямованих на розпалювання расової, національної, соціальної, культурної, релігійної нетерпимості щодо представників української нації та представників інших національностей, що проживають на території України;

19)  участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів;

20) порушення Присяги;

21) освіта, спеціальність, вчені ступені, наукові звання, досвід роботи у відповідній сфері;

22) реальність отримання відповідної освіти, вчених ступенів, наукових звань; наявність/відсутність плагіату;

23) громадська діяльність (у т.ч. – участь у боротьбі зі злочинним режимом В. Януковича). 

 

 

Харківській громадській

люстраційній палаті

 

ЛЮСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

1. П.І. по Б. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

3. Освіта (із зазначенням закінченого навчального закладу), науковий ступінь, вчене звання, спеціальність _________________________________ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. Займана посада чи посада, на яку претендує кандидат _______________

__________________________________________________________________

5. Досвід роботи із зазначенням раніше займаних посад ________________

__________________________________________________________________

6. Членство у політичних партіях (зазначаються усі політичні партії, у членстві яких перебувала особа)_______________________________________

7. Громадська діяльність ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Судимість ______________________________________________________

9. Наявність громадянства/підданства іноземної держави ______________

10. Офіційна заробітна плата _______________________________________

11. Додаткові джерела доходів _______________________________________

__________________________________________________________________

12. Наявність банківських рахунків (у т.ч. – за кордоном) ______________

__________________________________________________________________

13. Володіння корпоративними правами (у т.ч. – за кордоном, у т.ч. – через афілійованих осіб)______________________________________________

14. Співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ ____________________________________________________

15. Участь у корупційних діях (у т.ч. – отримання чи участь в отриманні/ наданні хабарів)____________________________________________________

16. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту ____________________

17. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав людини ___________________________________________

18. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності ________________________________________________________

19. Участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність ________________________________________________________

20. Участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів ___________________________________________________________

21. Участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності України _______________________

22. Участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів _______

23. Участь в акціях протесту ________________________________________

24. Чи зазнавав політичних переслідувань (у т.ч. – кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ДОДАТОК «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік» за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

Форма заповнюється власноручно, за вказані відомості підписант відповідає особисто.

 

Даю згоду на оприлюднення цієї Люстраційної Заяви та своєї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік.

 

«____» ____________ 201__ р.

 

__________________ / _______________________________________________

(особистий підпис)                                     (П.І.П.) 

 

Коаліція малого та середнього бізнесу Харківської області,

Асоціація приватних роботодавців

Україна,  м. Харків, вул. Плеханівська, 16, к. 35

(057)781-03-46
(099)561-92-87
(068)795-70-65

Харківська громадська люстраційна палата

 

 

 

 

 

ПРЕС РЕЛІЗ

                                                                                                         

15 травня бізнес спільнота Харкова та громадянські активісти ініціювали відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Міндоходов Харківської області.

22 травня відбулася публічна співбесіда, у якій взяло участь 4 кандидати. Журі складалося з 11 представників бізнес асоціацій та представників громадськості. Процес співбесіди транслювався онлайн. Це був перший в Україні досвід з висунення керівника територіального органу Міндоходов від бізнес спільноти за методикою, розробленою громадськістю.

Перше місце здобув Михайло Гагаркін - бізнесмен, юрист, що має відмінний досвід управління бізнесом, але не має досвіду держслужби, що не може бути визначальним недоліком. Таким чином, Міністерству доходів і зборів (на той момент, зараз Державна фіскальна служба) був запропонований кандидат на пост начальника територіального органу в Харківській області.

З 19 серпня 2014 року Рада з кадрових питань ДФС розпочинає відбір кандидатів, які мають намір зайняти посади начальників головних управлінь та митниць в областях, м. Києві Державної фіскальної служби України. 

Засідання Ради проходитимуть з 19 по 26 серпня 2014 року згідно з оприлюдненим  графіком за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,11-г.

22 серпня засідання Ради розгляне кандидатури від Харкова.

Регламент роботи Ради:

- з 9 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв.;

- доповідь кандидата до 10 хв.;

- запитання, відповіді до 20 хв.

Для участі у засіданнях необхідно акредитуватися напередодні за телефонами:

для громадських організацій – 590-27-10.

для ЗМІ - 272-51-40, 590-27-43, 247-35-01.

Для забезпечення прозорості та публічності процесу запрошуємо до участі представників  ЗМІ та громадськості.

 

 

 

comments powered by Disqus