• Ми в соцмережах

Інформаційне забезпечення люстрації

Автор: Олександр Яровенко, Київ

Номінація: «Краща загальнодержавна програма»

Вступ

Боротьба з корупцією і зрадою держави держслужбовцями, депутатами та іншими категоріями громадян — складна справа, яка не повинна перетворюватися у тимчасову кампанію, яка йде на спад разом зі спадом “градусу” суспільного руху. 

Люстрація — один з механізмів очищення суспільства, боротьби з корупцією.

Але люстрація - це також і складний комплекс заходів, спрямованих як на очищення влади, так і на профілактику реваншу і повернення до корумпованої держави, де влада є товаром та  джерелом збагачення одночасно.

Заходи, які можуть бути застосовані для впровадження люстрації в Україні, можна умовно поділити на наступні групи:

 • Юридичні заходи. Прийняття законів, які унеможливлюють займання держпосад (і не тільки) громадянами, які причетні до діяльності, спрямованої на причинення шкоди державі Україна (неважливо, з метою збагачення чи ні).
 • Політичні заходи. Заборона діяльності партій і суспільних інституцій, діяльність яких спрямована на завдання шкоди нашій державі. Можливі персональні люстраційні санкції до членів таких об'єднань.
 • Організаційні заходиРеформування структур, діяльність яких спрямована на підтримку Закону. Нажаль, саме ці структури є одними з найбільш корумпованих в Україні. Тому в цих структурах крім люстрації має бути проведена тотальна реформа, метою якої повинно бути унеможливлення відродження корупції через прозорість діяльності цих структур і суспільний нагляд.
 • Виховальні заходи. Громадянин України повинен засвоїти: держава (і кожен держслужбовець окремо) є найманцями народу і повинні діяти в інтересах як народу так і кожного громадянина окремо. В цьому полягає головна відмінність західного суспільства від східно-тоталітарних режимів, одним з яких був СРСР, де громадянин існує для держви, а не навпаки.
 • Інформаційні заходи. Одним із дієвих механізмів боротьби зі злочинністю є прозорість діяльності держслужб і службовців, також висвітлення діяльності і порушень держслужбовців всіх рівнів.

Цей проект спрямований саме на інформаційну підтримку люстрації і унеможливлення продовження злочинної діяльності держслужбовців всіх рівнів.

Основні цілі проекту:

 • Збір і зберігання інформації про правопорушників, які повинні підпасти під дію люстрації.
 • Збір і зберігання інформації про правопорушення, наслідками яких має бути люстрація.
 • Кваліфікація (юридична і політична) дій як окремих персон, так і будь-яких угрупувань з точки зору українського законодавства.
 • Відстеження дій держави і структур, які зобов'язані боротися з корупцією та забезпечувати виконання законодавства по відношенню до функціонерів - порушників (кандидатів на люстрацію).
 • Розповсюдження інформації про корупційні дії громадян України, причетних до влади.
 • Надання інформації ЗМІ і суспільству.
 • Створення атмосфери, при якій потенційний порушник законодавства змушений зважати на увагу суспільства до його дій.

У наш час ЗМІ достатньо активно висвітлюють інформацію, у тому числі й ту, що стосується корупції, але ця інформація не може бути використана достатньо ефективно. Причини розкриті у розділі “Стан речей в інформаційному просторі”.


Стан речей в інформаційному просторі

В наш час, як і в минулому, журналісти, блогери, опозиційні політики, громадські активісти докладають великих зусиль та виконують величезний обсяг роботи по викриттю злочинів представників влади, членів правлячої партії тощо. Але інформація про правопорушення у більшості випадків дуже швидко губиться у вирі іншої інформації, навіть на ресурсах, де вона була опублікована. 

Наш проект також має за мету висвітлювати злочини як окремих персон, так і угрупувань, але пропонується розгортання ресурсу, який не має недоліків, притаманних традиційним способам доведення до суспільства інформації про правопорушення.

Недоліки традиційного підходу наступні:

 • Інформація не групується по персонам
 • Інформація не групується по суспільним інститутам
 • Інформація не має юридичної кваліфікації
 • Інформація не групується по подіям
 • Інформація може бути знайдена лише з використанням традиційних засобів пошуку в інтернеті (які в даному випадку є недосконалі)
 • Не існує механізму відстеження дій держаних інститутів, дія яких має бути спрямована на підтримку законності в державі
 • Не існує відповідальності особи, яка розповсюджує інформацію, за достовірність інформації. 

У розділі “Реалізація” розглянуті способи перетворення інформації на ефективний засіб боротьби з корупцією і люстрації.

Що стосується телебачення і радіо, то в цьому проекті вони виконують другорядну, допоміжну роль. Але оцифрована відеоінформація та аудіоінформація можуть бути збережені в базі даних і використані в нашій інформаційній системі. Також матеріали, які знайдено в базі даних інформаційної системи, можуть бути використані в будь-яких ЗМІ (з посиланням на першоджерело). 

Інформація, яка поширюється в інтернеті, також може бути використана в інформаційній системі як у вигляді посилання на ресурс — першоджерело, так і у вигляді локально збереженої копії.

 

Реалізація

Архітектура (спрощено)

В основі інформаційної системи має буті СУБД, яка забезпечує збереження, обробку і доступ до інформації.

Доступ до інформації залежить від категорії користувача. Питання доступу розкрите у наступних підрозділах.

Нижче у схемі №1 наведено варіант реалізації системи інформаційної підтримки боротьби с корупцією і люстраційних процесів.
Як можна побачити зі схеми, у системи є три категорії доступу:

 • Для користувачів — у вигляді звичайного інтернет-сайту, який дає можливість доступу до інформації
 • Для авторів — спеціалізований веб-сайт для додавання і коригування інформації
 • Для експертної групи — дає можливість експертам модерувати і кваліфікувати інформацію.

Користувачі, у своїй більшості - це звичайні користувачі інтернету. Тим не менш, користуватися системою можуть ті, хто є споживачем інформації за фахом: журналісти, правозахисники, громадські діячі.

У разі необхідності можлива авторизація для постійних відвідувачів сайту, з наданням додаткових можливостей, наприклад: історія пошуку, більш детальне ознайомлення з інформацією, звертання до авторів тощо.

Формат збереження інформації

База даних для збереження інформації має три основні розділи:

 • Персони
 • Об'єднання
 • Справи

 Схематично реляційна модель може виглядати наступним чином (спрощено):

Персони

База персон містить інформацію про фізичних осіб, яких торкнулися, або мають торкнутися люстраційні процеси, а також персон, які створили або підозрюються у створенні злочинів, котрі підпадають під визначення “корупція” чи можуть бути причиною для люстрації.

Для кожної персони ведеться реєстр корупційних “дій”, або причин для люстрації.

Кожна дія має ідентифікатори:

 • Справа (посилання на відповідний розділ БД)
 • Кваліфікація фахівця (експертна група): порушена стаття закону, історія слідчих дій, судів тощо
 • Опис справи, докази (можливе посилання на інші інформаційні ресурси)
 • Статус справи (підозра, попереднє слухання, наявність судового рішення).

 

Для кожної персони зберігається історія її причетності до суспільних інститутів, партій, виконання обов'язків держслужбовця тощо.

Об'єднання

Формат зберігання інформації стосовно об'єднань схожий до персон, але має посилання на розділ “персони”. Тобто містить інформацію про перебування у складі об'єднання персон як із розділу “персони”, так і ні.

Інформація про персон винесена в розділ бази, який підпорядкований розділу “Об'єднання”.

Справи

Основна інформація про події, наслідком яких має бути притягнення їх учасників до відповідальності або люстрація, має бути згрупована в розділі БД “Справи”. Прикладом “справ” можуть бути оборотки при держзакупівлях, розподіл земельних ділянок, фальсифікація виборів тощо.

Треба зауважити, що в контексті БД “справа” не є обов'язково синонімом юридичної “справи”, а є фіксацією подій, які надають підстави для розслідувань і притягнення персон, пов'язаних зі справою, до відповідальності, або їх люстрації.

У цьму розділі має бути опис справи, юридична кваліфікація (якщо офіційного розслідування і судового процессу не було, фахівець (експертна група) має вказати порушені норми закону і можливі наслідки для фігурантів справи).

Також по кожній справі зберігається список фігурантів (персон), причетних до справи, з кваліфікацією їх дій у вигляді посилання на відповідний розділ БД.

 

Доступ, пошук, використання

Зберігання структурованої інформації забезпечує швидкий доступ до даних, а також можливість отримання дуже різноманітної інформації.

Так, наприклад, запит до бази даних може забезпечувати вибірку по наступним параметрам:

 • Галузь. Мається на увазі гілка влади чи характер зловживання, наприклад, судова система, приватизація, земельні ресурси.
 • Регіон. Можливий пошук як в обмеженій кількості регіонів, так і по Україні в цілому.
 • Період часу. 
 • Інші особи, причетні до злочинів, скоєних персоною
 • Наявність чі видсутність судового рішення по справі.

При розумній організації БД можливо отримати дуже гнучкий і потужний інструмент пошуку і обробки інформації.

Для запиту можуть бути використані всі дані, зберігання яких передбачено базою даних.

 

Старт, підтримка і життєвий цикл

Як це видно з попереднього розділу, база даних разом з грамотно відпрацьованим інтерфейсом може бути використана різними категоріями користувачів. Це можуть бути пересічні громадяни, журналісти, працівники силових структур, юристи, а також працівники органів, діяльність яких спрямована на здійснення люстрації і боротьбу з корупцією в Україні. 

Остання категорія користувачів дуже важлива тому, що в цьому разі база даних стає ще і робочім інструментом для фахівців. Це дозволить більш ефективно використовувати наявні кошти. 

Крім того, база даних може бути частиною порталу, присвяченого люстрації (наприклад , “Народна люстрація”), на якому можуть висвітлюватися новини, доводитися юридична інофрмація, приводитися інформація про люстрацію в інших країнах тощо. База даних буде збагачувати інформаційну цінність порталу, а портал буде розширювати інтернет-аудиторію проекту.

Дуже важливо, щоб база постійно наповнювалась інформацією, а експертна група своєчасно проводила кваліфікацію інформації. Це має забезпечити аудиторію ресурсу, а у разі успіху зробить аудиторію також джерелом постачання інформації (яку у подальшому треба буде обробляти додатково).

Для наповнення бази можуть бути залучені різні групи громадян: журналісти, правозахисники, волонтери. 

Також необхідно налагодити співпрацю з інтернет-ресурсами, які публікують інформацію про корупцію та інші правопорушення, яка також може бути використана для проекту.

Работа з підняття рейтингу бази як інтрнет-ресурса може бути як у вигляді висвітлювання гарячих новин на партнерських сайтах, так і розповсюдження анонсів в соціальних мережах.

Питання хостінгу, персоналу, технічного забезпечення пропонується розглядати окремо.

 

Висновок

Сучасна інформаційна система дозволить зберігати, обробляти і робити загальнодоступними великі обсяги інформації, які стосуються усіх регіонів, усіх рівнів влади (від посадовців вищого рівня до держслужбовців на місцях), усіх галузей, за будь-який час. Тому є сподівання на те, що система буде ефективним засобом боротьби з корупцією та підтримки люстрації.

У разі накопичування великих обсягів інформації (включаючи неперевірену, непідготовлену для публікації, від волонтерів) можливо використовувати механізми інтелектуальної обробки інформації (data mining), що зробить можливим знаходити неочевидні залежності і зв'язки між інформацією про персон та їх причетністю до корупційної діяльності.

Як це очевидно з попереднього тексту, запропонована інформаційна система не може розглядатися лише як ресурс тільки для підтримки люстраційних процесів, тому що люстрація є в тому числі і наслідком корупції. Таким чином, запропонований ресурс може і повинен бути спрямованим також на боротьбу з корупцією.

Автор дуже сподівається, що викладені в цьому документі ідеї стануть однією із складових процесу очищення і розквіту нашої держави.

comments powered by Disqus