• Ми в соцмережах

Інвентаризація посад державної влади.

Автор: Олексій, Вінницька область
Номінація: «Краща загальнодержавна програма»

Громадські Ради при департаментах, які складаються з представників громадських організацій, є посередниками між громадянами i органами місцевого самоуправління, виконавчою владою.

Люди можуть приймати участь в побудові Держави, управлінні містом через посередництво ГО.

Для вирішення питань міста (області, району), громади,– громадські організації, Громадські Ради можуть ініціювати круглi столи, громадські обговорення, створювати експертні комісії, аналізувати ситуації; проводити моніторинг, залучати професійних експертів, науковців, спеціалістів різних галузей,– знаходячись в прямому, постійному i відкритому зв’язку з мешканцями міста, селища, області, району.

Таким чином громадські організації можуть бути посередницьким ланцюжком мiж громадянами, жителями району, області, міста, i тими процесами, які відбуваються в Державі.

Для чиновників, посадовцiв, якi працюють в органах виконавчої влади на вiдповiдних посадах, повинні бути розроблені тести професійної відповідності – на чесність, порядність, професійність, людяність, патріотизм, відданість справі. Такі психологічні, професiйно орієнтовані тести повинні застосовуватись до кандидата на відповідну посаду.

Посада державного службовця, де на людину покладена вiдповiдальнiсть за долю Держави, за ситуації i обставини в країні, мiстi, області, в тiй чи iншiй галузі; відповідальність за долю людей, їхнє життя; де від діяльності посадовця (чи бездiяльностi), ентузіазму чи байдужості, вiдданостi справі Держави, громади,– залежить те сьогодення, з яким стикатимуться люди щодня,– це дуже важлива посада. I таку відповідальність не можна покладати на одну людину чи декілька осіб,– з одного боку. З іншого боку, тi чи інші рішення, постанови приймають певна кiлькiсть посадовцiв, працівників Державної служби.

Анкетування, спiвбесiда – такі методи повинні застосовуватись. В них мають бути закладені певні вимоги, що висуваються до чиновника, майбутнього посадовця – відповідності професійним стандартам, очікуванням громадян, майбутньому нашої країни, яка будується.

Також мають прийматися до уваги попередній досвід людини, попередні напрацювання – чим ця людина займалася раніше, які риси, якості характеру проявлялися в тих видах діяльності. Чи проявляла ця людина такі якості, як вiдданiсть i ентузіазм щодо спільної справи, патріотизм, людяність, чуйність.

Досвід діяльності в громадських організаціях, i як людина там себе проявляла,– може бути важливим показником характеру, намірів, цінностей.

В деяких країнах такий запис в резюме, як участь в громадських організаціях,– є важливим фактором при прийомі на роботу на державні посади; i цей досвід виправдовує себе.

Вiдданiсть інтересам суспільства, громадян – ці якості проявляються в громадській діяльності; у волонтерській справі – коли пріоритети особистості не стоять на першому мiсцi, а егоїстичні інтереси не є мотивообразуючим фактором.

Громадські організації, які знайомі з активістами, волонтерами, громадськими діячами,– можуть висувати, пропонувати, делегувати вже знайомих для них людей на посади.

Є традиція встановлювати дошки пошани, але проблема більше в некомпетентності i не доброчесності працівників. Поруч з такою дошкою можна б встановлювати i «дошку догани»; висвітлювати i робити публічними діяння непорядних чиновників.

Корупція не любить гласності i публічності.

Громадяни самі повинні обирати i контролювати владу, громадськість має впливати на життєдіяльність міста, роботу департаментів.

Повинні існувати «контактні центри», публічні i вiдомi, куди громадяни могли б звертатись iз запитаннями, проблемами та пропозиціями по актуальним для них аспектам.

Люди мають відчувати, що вони впливають на життя країни, їхні питання вирішуються.

В СТРАТЕГIЧНЙ ПЕРСПЕКТИВI це освіта i виховання – таких рис характеру, з якими поняття корупції i хабарництва є несумісними.

Розробити i втілити в системи освіти такі елементи, програми, такі концепції, які:

  1. виховували б в людині суспiльно-кориснi, суспiльно-позитивнi риси, – як почуття колективізму, кооперація задля спільної справи, справедливість, взаємопомiч, чуйність, турботливість, повага до людини, любов до природи, усвідомлення себе відповідальним громадянином;
  2. не провокували б розвиток рис, деструктивних для природи, суспільства i самої людини – егоїзм, кар’єризм, нечесність, хитрість, жадібність, вiдстороненiсть від суспільних процесів, байдужість.

Людина, що живе у суспільстві, не може бути повноцінною без усвідомлення себе громадянином.

Інтелект, бажання самовдосконалюватись, вимоги до власної особистості – професійні, моральні,– так риси повинні бути невід’ємними у громадянина вільної держави, яка має перспективи, свідомої людини у розвиненому суспільстві.

Освіта має виховувати уміння мислити, аналізував ти життєві ситуації, бути активним відповідальним громадянином, розумним i небайдужим.

Системи освіти мають бути покликані розвивати необхідні суспільні якості у людей – такі, щоб суспільство, яке складається з випускників шкіл, вузів, гімназій,– було морально, інтелектуально, духовно розвиненим; в процесі прогресу, а не деградації.

НАЙВИЩI ВИМОГИ – ДО ВЧИТЕЛIВ-ВИХОВАТЕЛIВ.

Якщо випускник ВНЗ в майбутньому стає корупціонером, хабарником,– то яку суспільну акредитацію може отримати цей ВНЗ? Чи виховав він у студента потрібні, необхідні для суспільства якості? Адже знання без моральних якостей  здорового інтелекту можуть застосовуватись iз шкодою для природи  для соціуму.

Чесна людина, яка поважає себе, інших людей, свою країну, любить навколишній світ; хоче жити в заможній країні, яку поважають, в якій хочеться жити, де люди почувають себе гідно i комфортно,– не буде брати i давати хабарі.

 

comments powered by Disqus