• Ми в соцмережах

Подолання корупції у школі

Атор: Михайло Лековкін, Сумська область.

Номінація: «Кращий метод подолання корупції в окремому середовищі»

«За результатами інформаційного моніторингу ВГО «Народна люстрація», у корупційних схемах, так чи інакше були задіяні – … 80% шкільних вчителів... І це, не враховуючи працівників розгалуженої системи контролюючих органів, різноманітних інспекцій, комісій, оцінювальних, дозвільних служб, тощо. Жодна державна установа не існувала без корупційних схем!» Дана цитата взята з сайту http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2255768 , де було розміщено оголошення про конкурс ідей подолання проявів корупції в Україні. Мушу зазначити, що проблему корупції в середовищі вчителів знаю не з розповідей інших, а з власного життєвого досвіду, бо працюю в сфері освіти 31 рік. Усі ці роки надавав велике значення законності та правопорядку будь-яким відносинам у цій сфері.

Проблема корупційних діянь серед вчителів тісно пов’язана з багатьма проблемами загальнодержавного характеру. Низький соціально-економічний статус вчителів – одна з багатьох складових причин, що спонукають людей цієї професії до аморальних вчинків. Також, в обов’язковому порядку потрібно поєднати причини виникнення проявів корупції серед вчителів з корупцією у середовищі контролюючих органів, таких як відділи освіти, СЕС, правоохоронні органи та ін.

Проблема

Розглянемо детальніше причини виникнення проявів корупції в освітянській галузі. Зупинюся на середній освіті.

Сфера загальної середньої освіти за часів СРСР вважалася не пріоритетною галуззю в економіці держави. Формальне ставлення до вчительства з боку держави та суспільства було показово турботливе, а фактично здійснювалося за остаточним принципом в усіх його проявах. Хоча в окремих випадках цю професію поважали, інколи цінували, були деякі факти належного оцінювання праці вчителів, але це лише в масштабах всієї країни, що в конкретних випадках не можна було розглядати як системний підхід.

Така тенденція підходу до освітянської галузі традиційно перейшла і в Незалежну Україну.

До тих негараздів, що мала освіта за часів тоталітаризму, в наш час додалося обмежене фінансування, невисокий рівень професіоналізму серед керманичів цієї галузі (маю на увазі бюджетні освітянські установи). Як наслідок, запроваджується маса нормативно-правових освітянських актів, що не мають ніякого відображення  реального життя, реформи в освіті виникають з приходом кожного нового міністра цієї галузі. Це призводить до того, що зі школи масово йдуть кращі фахівці своєї справи. На їхнє місце, в кращому випадку, приходять малодосвідчені, низько професійні кадри. Матеріально-технічне забезпечення шкіл стрімко погіршується. З причин зниження демографічної ситуації в країні, мережа навчальних закладів скорочується: закриваються сільські школи, малокомплектні міські, натомість збільшується кількість учнів в базових школах (впровадження освітніх округів), що веде до перенасиченості учнів в класах. Вчительська професія стає все більш непопулярною через низький рівень оплати праці, професійну незахищеність, низький соціальний статус. Все це призводить до погіршення стану в навчально-виховному процесі. Професійний та моральний рівень підготовки більшості вчителів бажає бути кращим. З огляду на це стає нормою отримання хабара вчителем від батьків учнів за «потрібну» оцінку, директором школи від вчителя за влаштування на роботу та інші преференції, працівником відділу освіти від директора школи чи будь-якого вчителя за «відповідну» оцінку своєї діяльності і так далі по галузевій вертикалі. Нормою стає вшанування вчителів та керівництва школи батьками учнів на свята (День працівників освіти, Новий Рік, 8-е Березня, Випускний вечір, День народження та ін.). Під час перевірок шкіл контролюючими органами керівництво школи в обов’язковому порядку здійснює «підношення» відповідних дарів «контролерам». Ситуація з обмеженим фінансуванням шкіл вимагає від керівництва закладів кроків до напівпрозорого збору коштів на потреби шкіл. Там, де громадськість мало контролює цей процес, можуть виникати різні зловживання з боку працівників школи. Наведені приклади та багато чого іншого нівелюють зміст освіти, як необхідної складової у вихованні підростаючого покоління.

З подібним станом речей не можна миритися. Усвідомлення того, що корупцію в цій галузі можна подолати, якщо з цим негативом боротимуться широкі верства населення, призведе до реального позитивного стану речей.

Механізм подолання цих негативних проявів є і він не є новим. Головний ворог будь-якого корупціонера – це гласність. Перша складова комплексного підходу у справі боротьби з корупцією це громадська ініціатива, що повинна втілитися в реальні дії. Друга - наявність конкретних осіб (громадська організація, ініціативна група, громадські активісти), що візьмуть на себе відповідальність за планування, організацію та впровадження в життя ідеї по виявленню та викорененню проявів корупції в освіті. Саме громадськість стає рушійною силою в боротьбі з корупцією. Третя складова успішного вирішення цієї проблеми – реальне демонстрація фактів подолання проявів корупції в освіті, тобто має бути дієвий, реальний і показовий факт виявлення, оприлюднення та подолання цього негативного явища.

Втілити  в життя дану ідею пропонується через вирішення конкретних завдань.

1. Визначення мети.

Вирішення. Подолання проявів корупції в освітянській галузі на рівні Сумської області. Створення програми подолання цих проявів.

2. Визначення об’єкта та суб’єкта програми.

Вирішення. Об’єкт – органи освіти області, загальноосвітні навчальні заклади області. Суб’єкт – Громадська Організація «Слобідська Нова Ініціатива Громадян» (додаток 1).

3. Створення програми по боротьбі з проявами корупції в освітянській галузі на рівні Сумської області

Вирішення. Програма додається (додаток 2).

Громадська організація «Слобідська Нова Ініціатива Громадян»

ГО «Слобідська Нова Ініціатива Громадян» утворена Рішенням установчих зборів засновників Організації від 12.06.2014 року протокол № 1 зі статусом юридичної особи. Головною метою діяльності є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх політичних та інших прав.

Голова Громадської Організації «Слобідська Нова Ініціатива Громадян» Лековкін М.А.

Лековкін Михайло Анатолійович є громадським активістом в Білопільському районі Сумської області. Його діяльність як активіста розпочалася ще з 90-х років. У той час він брав безпосередню участь у страйковому русі вчителів району. У подальшому його діяльність була пов’язана з громадською організацією спортсменів-інвалідів району, яку він сам створив та очолював тривалий час. Знаючи про його активну життєву позицію, колеги по школі, де він працює і по нині, довірили йому очолити профспілковий комітет навчального закладу. На цій посаді він зарекомендував себе принциповим представником прав вчителів у трудових відносинах з адміністрацією школи. З 2004 року Михайло Анатолійович –  член ВО «Батьківщина», голова первинного осередку цієї політичної сили в с. Річки Білопільського району. З 2006 по 2010 рік Лековкін М.А. –  депутат Білопільської районної ради Сумської області. Виконуючи депутатські повноваження, Михайло Анатолійович, разом з однодумцями, принципово відстоював інтереси своїх виборців, активно приймав участь на боці простих громадян району у вирішенні складних питань з представниками виконавчої влади району, керівниками різних організацій. Не зважаючи на моральний тиск з боку керівництва району та безпосереднього керівництва на роботі, Михайло Анатолійович не зрадив власній принциповій життєвій позиції та своїм виборцям. На даний момент він є безпартійним та веде активну діяльність в соціальних мережах. Михайлу Анатолійовичу притаманні аналітичний склад мислення, цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети, відповідальність, а також високий рівень комунікабельності.

Додаток 2.


Програма

боротьби з проявами корупції в освітянській галузі на рівні Сумської області

 

Мета.

Подолання проявів корупції в освітянській галузі на рівні Сумської області.

 

Завдання.

  1. Створити інформаційний ресурс (Інтернет-ресурс, друкований інформаційний засіб, тощо), на якому зацікавлені особи (мешканці області – вчителі, батьки учнів, громадські активісти та ін.) могли б викладати задокументовані факти проявів корупції в освітянській галузі, у вигляді фото-, відео-зйомок, друкованих офіційних та неофіційних документів, попередньо пройшовши експертну фахову юридичну оцінку власників інформаційного ресурсу. 
  2. Залучити якомога більше громадян області до боротьби з проявами корупції в освітянській галузі, шляхом розповсюдження інформації про існування відповідного інформаційного ресурсу в соціальних мережах та ЗМІ.
  3. Створити на інформаційному ресурсі постійно оновлену базу даних фактів проявів корупції в освітянській галузі в Сумській області.
  4. Створити інтерактивну громадську юридичну приймальню, з метою надання фахової юридичної допомоги в сфері боротьби з проявами корупції в освіті.
  5. Співпрацювати з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, правоохоронними органами в напрямку повідомлення, надання повної інформації про виявлені факти проявів корупції в освітянській галузі.
  6. Постійно моніторити процеси перевірок та розслідувань виявлених фактів проявів корупції в освіті правоохоронними органами та органами влади.
  7. Висвітлення в ЗМІ результатів таких перевірок.

 

Ресурси.

Суб’єкт виконання програми - Громадська організація «Слобідська Нова Ініціатива Громадян».

Інтелектуальна, моральна, фінансова та матеріальна підтримка – за рахунок пожертвувань небайдужих громадян, спонсорів та волонтерів.

 

Термін дії програми.

Програма розрахована діяти на постійній основі з моменту впровадження її в життя.

 

Очікувані результати.

В ході реалізації програми очікується збільшення активності громадян Сумської області в напрямку виявлення та оприлюднення фактів проявів корупції в освіті. Громадські активісти, що мають бажання долучитися до справи боротьби з корупцією, матимуть можливість отримати фахову юридичну підтримку в цій справі. Правоохоронні органи, органи місцевої влади матимуть додаткову змогу виявляти факти корупції та відповідним чином реагувати на них. Широка громадськість знатиме в обличчя своїх «героїв», що порушують чинне законодавство. Громадські активісти, що будуть залучені до справи боротьби з корупцією, матимуть змогу оприлюднювати результати перевірок та розслідувань фактів проявів корупції в освіті в Сумській області. Під впливом широкого розголосу фактів проявів корупції в освіті та фактів конкретних покарань винних очікується зменшення цього негативного явища.  

comments powered by Disqus