• Ми в соцмережах

Подолання корупції у вищих навчальних закладах України

Автор: Ігор Кучмий, Житомирська область

Номінація: «Кращий метод подолання корупції в окремому середовищі»

До уваги журі конкурсу пропоную проект подолання корупції у вищих навчальних закладах України.

Найбільше це негативне явище проявляється при вступі абітурієнтів на навчання, під час поточних сесій, при здаванні випускних екзаменів та захисті дипломних (курсових) робіт студентами.

Мій принцип боротьби з корупцією у ВНЗ полягає не в покаранні винних, не в подоланні наслідків вже вчинених незаконних випадків, а у викоріненні самої причини виникнення хабарництва, знищення його на початковому етапі. Викладачі повинні не брати хабарів не із-за страху, а через власне бажання.  

Головною ідеєю даного антикорупційного проекту є введення обов’язкового незалежного оцінювання знань студентів (далі – НОЗС) по закінченню навчання у всіх вищих навчальних закладах незалежно від їх форми власності (у вигляді тестів), що проводиться Міносвіти.

Як це зробити:

-  Міносвіти щороку розробляє тестові завдання по різних (але всіх) спеціальностях, за якими здобувають освіту студенти у вітчизняних вишах. Дані тестові завдання є обов’язковими та універсальними для всіх ВНЗ однієї галузі, що випускають студентів за однаковими спеціальностями.

-  Незалежне оцінювання знань студентів проводиться синхронно у всіх ВНЗ по закінченню останньої сесії студентів. Бажано проводити НОЗС одного й того ж регіону (міста, області) однакової спеціальності в одному приміщенні. Дозволяється проводити НОЗС у ВНЗ за місцем навчання студентів, проте заборонено залучати для проведення НОЗС викладачів, що працюють у цих ВНЗ.

-  Для проведення НОЗС залучаються особи з певною освітою. Для забезпечення порядку під час проведення НОЗС залучаються представники правоохоронних органів. Як спостерігачі можуть бути як громадські організації, так і окремі громадські активісти.

-  Незалежне оцінювання знань для студентів однакових спеціальностей проводиться в один день.   

-  На Міносвіти покладаються обов’язки встановлення результатів НОЗС та інформування про це ВНЗ та студентів. За правильні написані відповіді студентам нараховуються бали. Дана оцінка є обов’язковою для внесення до додатку до диплома про вищу освіту.

- Комп’ютеризація підрахунку балів та винесення результатів убезпечить тут від проявів корупції.  

 

Дана схема має багато спільного із ЗНО для учнів, проте має ряд наслідкових переваг. Якщо результат ЗНО для випускника школи відіграє роль тільки для вступу до вишу, то результати НОЗС:

а) вносяться в диплом студента-випускника, що стає важливим об’єктивним враховуючим фактором взяття на роботу для потенційного працедавця;

б) формують загальну рейтингову картину того чи іншого вищого навчального закладу, яка має дуже важливе значення (див. нижче).

 

 Після підрахунку результатів НОЗС в базі даних Міносвіти формується загальна інформація, скільки набрали балів студенти кожного ВНЗ (чи окремо – факультету). Далі виводиться середній бал для кожного ВНЗ (факультету) з розрахунку кількості у ньому студентів-випускників. Таким чином, кожен ВНЗ щороку отримуватиме такий показник, який впливатиме на рейтингове місце серед інших ВНЗ подібного напрямку навчання. І, найголовніше, виші, які перебуватимуть чим вище у рейтингу, отримуватимуть від держави більше фінансування, - чи то у вигляді держзамовлення, чи грантів тощо. Впливатиме такий об’єктивно визначений рейтинг і на атестацію ВНЗ. Якщо ВНЗ постійно здобуває низький результат, постає питання про його ліквідацію.

Відразу зміниться і «менталітет» ВНЗ по відношенню до своєї роботи. Якщо зараз, по суті, немає свідомої відповідальності керівного та викладацького складу вишів за результати навчання ними студентів, то у разі введення незалежного оцінювання знань студентів стане переворот: Вищі навчальні заклади задля здобуття кращих результатів своїх студентів-випускників на НОЗС та, відповідно, отримання власного кращого рейтингу і фінансування, змушені будуть:

  • проводити чесну вступну кампанію для обрання найкращих абітурієнтів, адже чим розумніший студент, тим більше балів під час незалежного оцінювання знань набере він та його ВНЗ;
  • більш якісно викладати для студентів та більше вимагати знань, а не грошей, під час навчальних сесій, адже чим розумніший студент, тим більше балів під час незалежного оцінювання знань набере він та його ВНЗ.

Не слід забувати і про конкуренцію, яка обов’язково з’явиться між вищими навчальними закладами, які будуть по-справжньому боротися за кращих студентів і більше фінансування. І, нарешті, самі студенти будуть зацікавлені у високих результатах навчання, що проявлятиметься і у знаннях, і в оцінці у дипломі.

Все це подолає корупцію у ВНЗ. Викладачі реально будуть переживати за успіхи своїх студентів, пропаде байдужість за результат їх навчання. Ректори ж ще більше будуть зацікавлені у покращені іміджу очолюваних ними вишів. Зникнуть корупційні схеми типу «студент - викладач», «батьки - керівництво», «викладач - керівник».

 

Таким чином, введення незалежного оцінювання знань студентів-випускників вищих навчальних закладів, результати якого впливатимуть на об’єктивну оцінку знань студентів та рівня самого вишу, сприятимуть викоріненню, мабуть, найстрашнішої соціальної хвороби нашого суспільства – корупції, в даному випадку – у галузі вищої освіти. 

 

Звичайно, даний проект не є ідеальним. Він не подолає корупцію у ВНЗ на 100 %. Тому що корупцію необхідно знищувати комплексно, у всіх сферах суспільного життя. Проте неможливо подолати корупцію взагалі, не викорінивши її з вищої освіти.

comments powered by Disqus